Kapitola 1.

prax


V teórii som vám sľúbil, že vás naučím kúzliť.
Dnes začneme trikom, ktorý predvádzal každý kúzelník. Nazveme si ho:

„Roztrhaný časopis“.

Potrebujeme: dve rovnaké strany z časopisu (novín) – na nácvik odporúčam dve rovnaké vytrhnuté strany z čistého, poprípade linajkového zošita, lepidlo a kúsok lepiacej pásky.

Príprava: Najprv si zložíme jeden papier na malý obdĺžnik a ten nalepíme na druhý papier (obr.). Aby sa nám papier vopred neotvoril, poistíme si ho prelepením kúskom lepiacej pásky.

Predvedenie: Najprv sa tvárime, že čítame, čo je v časopise napísané (pozn. čítame tú stranu, kde sa nachádza nalepený /zložený/ papier). Potom papier chytíme po obvode a začneme ho pomaly trhať zhora nadol. Nakoniec natrhané pásky dobre zmačkáme, aby sa neoddelili a odlepíme lepiacu pásku. Potom už len papier pretočíme a rozvinieme. Diváci vidia, že je opäť celý. Na budúce si povieme príbeh, ktorý môžete rozprávať, keď budete predvádzať toto číslo.