Kapitola 2.

teória


Už ste roztrhali nejaký ten časopis a opäť ho scelili tak, ako sme popísali v 1.kapitole?
Prekvapili ste rodičov alebo priateľov?

Ak áno dovoľte mi, aby som vám čo najsrdečnejšie zablahoželal k vášmu prvému reálnemu kroku ku kúzlam.

Dnes si niečo povieme o rozdelení kúziel.
Kúzla delíme na dve hlavné skupiny, na javiskové a stolové.
Javiskové kúzla sa predvádzajú s veľkými rekvizitami, aby aj divák, ktorý sedí ďaleko v hľadisku dobre videl.
Stolové kúzla sa predvádzajú na stole s malými predmetmi. Vo všeobecnosti nazývame tento druh kúzelníctva „Mikromágia“.
Pri predvádzaní triku hovoríme nejaký, väčšinou veselý príbeh (t.j. hovorená mágia), alebo predvádzame trik pri hudbe. Teraz si povieme príklad takého príbehu na trik, ktorý ste sa už naučili. Najlepšie je nacvičiť trik pred zrkadlom, potom vystúpiť pred rodičov a až potom pred priateľov.

Minule som vás naučil trik s roztrhaným časopisom a teraz vám ponúkam inú verziu (variantu) tohto istého triku. „Roztrhané vysvedčenie“. Príbeh: Kde bolo, tam bolo, bol raz jeden malý žiačik, ktorému sa nechcelo učiť. Na konci prvého polroku dostal na vysvedčenie samé päťky. (Ukazujte papier na ktorom sú od hora dolu napísané samé veľké päťky) On sa nahneval, že dostal také vysvedčenie, pretože spolužiaci mali samé jednotky, a roztrhal ho.
Ale hneď to aj oľutoval a povedal si, že sa bude usilovne učiť a na konci školského roku bude mať samé jednotky. Potom si povedal, že keď sa dá vysvedčenie roztrhať, dá sa aj sceliť. A mal aj pravdu . (Ukážte scelené vysvedčenie)