Kapitola 4.

teória


Určite ste si už zvykli na to, že každý mesiac hovoríme v teórií o kúzlach ako takých a v praxi sa zaoberáme konkétnymi trikmi. Ani dnes tomu nebude inak. Pomaly sa priblížujeme k tomu, že si sami budete zostavovať kúzelnícke programy. Ale ako vystupovať?
Na to nám odpovie

„Desatoro kúzelníka“


1. Nikdy neprezrádzajte vopred to, čo chcete predvádzať. Oslabilo by to celé vystúpenie. Výnimku tvoria situácie, keď upozornením chcete odviesť pozornosť od skutočnej podstaty triku. Tomuto sa hovorí aj odpútanie pozornosti.

2. Nikdy nepredvádzajte ten istý trik dvakrát za sebou. Pri opakovaní triku sú diváci pozornejší a mohli by prísť na tajomstvo celého triku. Po druhykrát môžeme zopakovať trik, ale musí fungovať na inom princípe.

3. Nikdy nevysvetľujte tajomstvo triku, aby ste uspokojili kohosi zvedavosť, alebo aby ste sa pochválili svojimi vedomosťami. Divák je ochotný sledovať vystúpenie len vtedy, keď nepozná tajomstvo triku. Keď už ho pozná, vystúpenie už nemá pre neho žiadny zmysel.

4. Nikdy nepredvádzajte pred obecenstvom trik, ktorý neovládate zľahka a perfektne. Nervozita a neistota pôsobia na diváka veľmi depresívne a znižujú dojem vášho vystúpenia. Vystúpenia si nacvičujte pred zrkadlom, aby ste videli to isté, čo vidia diváci.