Kapitola 6.

prax


„Minca pod krúžkom“

Efekt: Necháme zmiznúť a následne objaviť mincu spod krúžku.

Rekvizity: Látka /môže byť aj papier/, 2 krúžky na záclony, minca, pásik papiera.

Príprava: Z látky vystrihneme kruh a nalepíme na jeden krúžok. Potom z látky vystrihneme podložku napr. 10 x 20 cm. Krúžok s prilepeným kruhom položíme na podložku /nalepený kruh smeruje k stolu/ a vedľa neho druhý krúžok.

Postup: Do ľavej ruky zoberieme pásik papiera a do pravej „obyčajný krúžok“. Pásik položíme na preparovaný krúžok na podložke a naň položíme druhý krúžok. Zoberieme mincu a položíme ju na podložku. Pravou rukou zoberieme medzi palec, prostredník a prstenník zostavu /2 krúžky a pásik medzi nimi/ a položíme ju na mincu. Pravou rukou oddialime vrchný krúžok a ľavou pásik papiera. Diváci vidia, že minca zmizla. V skutočnosti je pod nalepeným kruhom na krúžku, ktorý je na podložke. Ak chceme objaviť mincu, použijeme opačný postup.