Kapitola 7.

prax


„Prestrihnutá slamka s niťou“

Efekt: Slamkou prechádza niť. Slamku zohneme a prestrihneme. Niť je celá a slamka prestrihnutá.

Rekvizity:Preparovaná slamka, niť, nožnice.

Príprava:Do stredu slamky vyrežeme otvor žiletkovým nožíkom tak, ako je znázornené na obrázku. Potom niť vložíme do slamky.

Postup:Preparovanú slamku chytíme v strede do ľavej ruky medzi palec a ukazovák tak, aby vyrezaný otvor smeroval k nám. Druhou rukou divákom dokážeme, že niť je obyčajná a prechádza slamkou tak, že ju chytíme medzi palec a ukazovák a potiahneme na jednej a potom na druhej strane. Slamku zohneme v mieste vyrezaného otvoru, držíme ju v mieste ohybu a prstami zakrývame miesto s kadiaľ bude prechádzať niť. Druhou rukou potiahneme niť naraz za obidva konce tak, ako je vidieť na obrázku. Slamku potom chytíme ukazovákom /zakrýva niť/ a palcom. Zoberieme nožnice a medzi bodom A a B /obr./ slamku prestrihneme. Niť chytíme na konci a vytiahneme ju. Slamku ukážeme prestrihnutú tak, aby vyrezané časti otvorov smerovali do dlane.