Kapitola 8.

prax


„Zlomená zápalka“

Efekt: Zápalku vložíme do vreckovky. Divákovi ju podáme vo vreckovke, aby ju prelomil. Po vytrasení vreckovky je zápalka opäť celá.

Rekvizity: Zápalka a preparovaná šatka.

Príprava: Potrebujeme 2 rovnaké vreckovky, ktoré zošijeme spolu. V hornom rohu necháme prišitú zápalku.

Postup: Ukážeme prázdnu vreckovku. Zápalku držíme v pravej ruke. Po ukázaní ju vložíme do vreckovky – pritom si ju vložíme do dlane a druhou rukou nahmatáme roh vreckovky so zašitou zápalkou, ktorý vložíme do stredu vreckovky. Takto šatku podáme divákovi a zápalku pridržiavame. Divák poprelamuje zápalku v šatke. Potom šatku zoberieme a vytrasieme ju. Pri vytrasení pustíme zápalku skrytú v dlani. Divák má dojem, že vypadla z vreckovky a je celá neporušená.