Kapitola 9.

teóriaPríprava na vystúpenie


Každé vystúpenie by malo byť spojené s určitou výzdobou a atmosférou.
S výzdobou sa spája aj otázka, pre koho sa vystupuje a kde. Teda, ak ide o party tak na steny je vhodne napr. umiestniť balóniky. Pri iných druhoch vystúpení použiť stuhy, krepové papiere a iné dekoračné veci.
S výzdobou súvisí aj zariadenie na javisku. Ako zariadenie postačujú dva stoly; malý na kúzlenie z blízka a veľký na odkladanie rekvizít. Stoly by mali byť pozakrývané obrusmi, ale tie by nemali siahať až na zem.
Atmosféra sa dá navodiť osvetlením, hudbou alebo rozprávaním.
Osvetlenie – pri voľbe osvetlenia je dôležité, aby bolo osvetlené javisko aspoň do tej miery, aby bol vidieť celý kúzelník a jeho stôl.
Hudba, rozprávanie – ak kúzlime na hudbu, je lepšie nehovoriť. V tomto prípade nie je možné odvrátiť pozornosť nejakým žartom, preto kúzlo musí byť perfektne predvedené.