Kapitola 100.

prax


Zmiznutie mince so zalepenej obálky

Efekt: Do ľavej ruky zoberieme obálku a ukážeme, že je prázdna. Pravou rukou zoberieme mincu a vložíme do obálky. Obálku zalepíme a následne obálku roztrháme na malé papieriky – konfety a vyhodíme ich do vzduchu. Minca zmizla.

Rekvizity: Minca, poštová obálka a nožík.

Príprava: Na jednu stranu poštovej obálky urobíme otvor. Otvor musí byť o niečo väčší ako je minca.

Postup: Postupujeme podľa popisu, ktorý je popísaný v Efekte. Keď mincu vložíme do obálky, tak pritom ako obálku zlepíme, necháme ju vypadnúť otvorom, ktorý sme urobili na obálke, do dlane ľavej ruky. Potom pravou rukou obálku zdvihneme do výšky, pritom ale ľavu ruku vložíme do zadného vrecka nohavíc a necháme tam mincu. Tým sa jej zbavíme. Obálku chytíme oboma rukami a začneme ju trhať na malé papieriky. Tie nakoniec vyhodíme do vzduchu.