Kapitola 101.

prax


Premiestňujúce sa ceruzky

Efekt: Predvádzajúci si zoberie do ruky dve ceruzky. Jednu napr. červenú a druhú napr. žltú. Každú zabalí do papiera a položí na stôl. Po vyslovení kúzelníckej formule „ABRAKADABRA“, sa ceruzky si vymenia miesto. Tam kde bola červená, ta sa nachádza žltá a kde bola žltá, je teraz červena.

Rekvizity: Dva papiere, dve ceruzky/valcovité/, farebné papiere, lep.

Príprava: Na ceruzky nalepíme farebný papier. Jedna ceruzka tak bude červená a druhá žltá. Okrem toho si vyrobíme farebné obaly na ceruzky – viď. obr. Na červenú ceruzku vyrobíme na navlečieme žltý obal a na žltú ceruzku, červený obal.

Postup: Postup je jednoduchý a vyplýva z efektu. Kľúčové je, aby sa pri vyťahovaní ceruziek z papiera, nevytiahol navlečený obal na ceruzke. Ten musí zostať zabalení v papieri. Papier s obalom sa potom hneď odloží na miesto mimo divákov.