Kapitola 10.

prax


„Bleskurýchle sčítavanie čísel na kockách“

Efekt: Divákovi povieme, aby hodil napr. 10 kociek na stôl a potom čo najrýchlejšie zrátal čísla na vrchných a spodných stranách. Hneď ako hodí divák kockami, my už poznáme výsledok.

Rekvizity: 5 až 10 kociek.

Postup: Postupujeme podľa popísaného efektu. Fígeľ je v tom, že súčet čísel na protiľahlých stranách kocky je vždy číslo 7. Takže keď divák hodí 10 kociek t.j. 10 x 7 = 70. Ak by ste chceli trik opakovať, potom je treba dať divákovi iný počet kociek napr. 6. T.j. 6 x 7 = 42.