Kapitola 11.

prax


„Spojené spinky“

Efekt: Dve spinky sa zázračne spoja bez toho, aby sa ich niekto dotkol.

Rekvizity: 2 kancelárske spinky, pás papiera /napr. 7 x 20 cm/

Postup: Ukážeme pás papiera. Ten zložíme tak, ako je vidieť na obrázku. Spinky pripneme na miesta na páse /obr./. Teraz ľavou rukou chytíme pás medzi palec a ukazovák na strane A a pravou rukou na strane B. Pás potiahneme v smere znázornenom šípkami.
Spinky sa zázračne samé spoja.