Kapitola 11.

teóriaSlovník magických výrazov /1./

Ak sa niekedy zapojíte do debaty s kúzelníkom o kúzlach, určite medzi vami padnú aj slová, ktorým by ste pri prvom počutí isto nerozumeli. V tejto kapitole sa naučíme výrazy týkajúce sa kariet.

ambuš – nechať padnúť kartu do klína
averz – obrázková strana karty
bridž – prehnutie karty /kariet/
brúsenie kariet – zúženie hrany karty
cinknuté karty – tajne poznačené karty
daniel – prehnutie karty /kariet/ alebo len rožku, aby hráč v tomto mieste presol
dlhá karta – na poznanie dlhšia karta v balíčku
dojenie – tajne vyťahovať cinknuté karty z hry
dublovať – uchopiť dve karty ako jednu
egalizovať kartu – zarovnať karty
filáž – zámena kariet
forcing – vnútená voľba karty
jumbo karty – karty veľkého formátu pre javisko
kľúčová karta – karta, ktorú možno poznať charakterom i postavením v hre
miešanie kariet – porušenie kariet v balíčku
nafúknutie – zistenie hodnoty karty podržaním nad lesklým predmetom/okuliare, cigaretové púzdro, atď./
palmáž – ukrývanie karty /kariet/ v dlani /v ruke/
pionta – karetný znak
rauh glatt – karty sú preparované trvalou priľnavosťou – drsné a nepreparované - hladké
reverz – zadná strana karty
štrbina – karetný hmat, v ktorým na určitom mieste rozdelíme medzerou karetný balíček