Kapitola 12.

prax


„Minca zmizne z ruky“

Efekt: Mincu položíme divákovi do dlane ruky, ktorú drží vystretú nad hlavou. Minca zmizne.

Rekvizity: Minca, lep /alebo kartový vosk, ale môže byť aj, z hygienických dôvodov vlastná, použitá žuvačka/.

Príprava: Na prst /napr. ukazovák/ si pripevníme guľôčku vosku.

Postup: Vyzveme diváka, aby si vystrel ľubovoľnú ruku nad hlavu a otvoril dlaň. Do dlane mu „dáme“ mincu – v skutočnosti ju ale poriadne pritlačíme prstom s voskom. Minca sa prilepí na vosk z prsta. Prst s mincou trochu nadvihneme a vložíme do dlane. Divák stále myslí, že na dlani má mincu, ale skutočnosti je to len ilúzia, lebo cíti odtlačok mince. Koniec triku nechám na Vás, napr. môžete požiadať diváka nech vám vráti mincu čo drží na dlani....