Kapitola 13.

prax


„Záhada krajčírskeho metra“

Efekt: Divák má na výber 1 až 10 kancelárskych spiniek, ktoré umiestni na krajčírsky meter. Pred umiestnením kúzelník napíše na papier číslo /predpoveď/, ktorú umiestni do obálky, ktorú následne uzatvorí. Divák má spočítať všetky čísla na metre z jednej aj z druhej strane. Po vyslovení výsledku sa otvorí obálka s predpoveďou a predpoveď súhlasí.

Rekvizity: 10 kancelárskych spiniek, krajčírsky meter, kalkulačka, papier, pero, obálka

Príprava: Tajne si niekde umiestnime ťahák /obr./ - napr. na krabičku z ktorej vyberieme spinky a do ktorej ich po vybratí divákom vložíme späť, alebo sa ťahák naučíme naspamäť.

Postup: Trik spočíva v tom, že súčet protiľahlých čísel je vždy 151. Takže ak divák umiestni na meter 5 spiniek t.j. 5 x 151 = 755 - tak vzniklo aj číslo na ťaháku. Postup triku je jasný z efektu.