Kapitola 14.

teóriaZákon mlčanlivosti


Aby každé kúzlo zostalo ešte dlhú dobu pre divákov kúzlom, musia kúzelníci svoje tajomstvá chrániť.
Nepísaným zákonom najvyššej priority a zároveň zásadou číslo jedna každého profesionálneho kúzelníka zostáva:

NEDOVOLIŤ VYZRADENIE TAJOMSTVA TRIKU!

Vedomé porušenie tejto zásady nerobí dobré meno kúzelníkovi, ktorý toto pravidlo porušuje, ale predovšetkým celej kúzelníckej brandži a je to veľmi nekolegiálne voči ostatným kúzelníkom.
Výnimkou je, ak chceme naučiť svojich divákov nejaký malý a zároveň jednoduchý trik.
Účelom vtedy nie je trik vyzradiť, ale umožniť sa ho naučiť.