Kapitola 15.

prax


„Zmiznuté zápalky“

Efekt: Na stole ležia dve zápalkové škatuľky. V jednej je počuť hrkať zápalky a v druhej nie. Potom zase zápalky hrkajú v tej čo nebolo počuť hrkanie a nehrkajú v tej, čo bolo počuť hrkanie. Zrazu nehrkajú ani v jednej. Po otvorení škatuliek sa v nich zápalky nenachádzajú.

Rekvizity: 1 škatuľka so zápalkami, 2 škatuľky bez zápaliek, gumička.

Príprava: Na pravú ruku, pod rukáv si dáme gumičku a pod ňu škatuľku so zápalkami. Ruky máme na stole.

Postup: Ľavou rukou chytíme škatuľku A a pravou škatuľku B. Zahrkáme jednou a potom druhou. Diváci keď počujú hrkať škatuľku B, domnievajú sa, že sú v nej zápalky. Nevedia, že to hrkala skrytá škatuľka so zápalkami. Potom škatuľku B dáme na miesto kde predtým bola škatuľka A a škatuľku A na pôvodné miesto škatuľky B. Opäť chytíme ich do rúk, ľavá B, pravá A a zahrkáme. Diváci zasa počujú hrkať škatuľku A. Na koniec škatuľky položíme. Ľavou rukou zoberieme po jednej škatuľke, ktorú zahrkáme a otvoríme. Zápalky zmizli.