Kapitola 15.

teóriaKúzelnícke organizácie

Je veľa kúzelníkov, ktorí sú členmi niektorých organizácií nielen na Slovensku. Pravidelne sa stretávajú a vymieňajú si nové nápady a triky. K týmto organizáciám patria:

• Slovenská asociácia kúzelníkov http://magicshow.sk/sak/

• Magický klub Abrakadabra

• Český magický zväz - http://kouzla.kkp.cz/

• Klub moravských kúzelníkov - http://kmk-brno.com/