Kapitola 16.

prax


„Akrobatická karta“

Efekt: Karta, ktorá je ukázaná z obidvoch strán sa postaví na stôl. Na kartu potom položíme pohár, alebo mobil. (viď. obr.)

Rekvizity: 2 karty, lep, pohár, mobil

Príprava: Karta je upravená takto: Jednu kartu zložíme pozdĺžne na polovicu a jednu časť prilepíme na druhú zo zadnej časti. Pri zbežnom ukázaní karty je odklápacia polovica karty pritlačená ku karte a nič nie je vidieť.

Postup: Kartu ukážeme z obidvoch strán. Chytíme ju do ľavej ruky, prstami vpredu a palcom vzadu. Palcom odklopíme odklápaciu časť a kartu postavíme na stôl. Na kartu postavíme pohár, alebo mobil. (viď. obr.) Nakoniec postup opakujeme opačným spôsobom.