Kapitola 17.

prax


„Uhádnutie roku narodenia“

Efekt: Divákovi uhádneme dátum narodenia.

Rekvizity: Papier, pero prípadne kalkulačka.

Postup: Ide o matematický trik, pri ktorom treba dodržať nasledujúci postup.

1. Divák si na papier alebo do kalkulačky napíše svoj vek. (napr. 30)
2. Toto číslo vynásobí s číslom 2. (30 x 2 = 60)
3. K výsledku pripočíta číslo 5. (60 + 5 = 65)
4. Nakoniec súčet vynásobí s číslo 5 (65 x 5 = 325) a toto číslo oznámi kúzelníkovi.

Kúzelník z tohto čísla (325) odstráni posledné číslo (5) a zostane mu číslo (32). Z tohto čísla nakoniec odpočíta číslo (2) a získa tak číslo (30), čo je vek diváka.