Kapitola 18.

prax


„Minca a pohár“

Efekt: Na pohár je navlečená gumová blana. Na tejto blane leží minca. Prsty položíme na mincu a tá prepadne cez gumovú blanu do pohára. Všetky rekvizity môžu skontrolovať diváci.

Rekvizity: Pohár, gumová blana, minca.

Príprava: Gumovú blanu roztiahneme tak, aby sa v strede silno roztiahla. V tomto mieste priložíme mincu na blanu. Guma si mincu sama podrží. Gumová blana, ktorá je na vrchu mince je tak tenká a priehľadná, že ju nie je vidieť. Celé to vyzerá tak, akoby skutočne ležala minca na blane. Potom blanu navliekneme na pohár.

Postup: Prstami ľavej ruky držíme blanu na pohári a prstom druhej ruky pritlačíme zhora na mincu. Minca padne do pohára.