Kapitola 18.

teóriaKúzlo verzus trik

Trik je základom každého kúzla. Princíp triku musí každý kúzelník perfektne ovládať a pre diváka musí zostať tajomstvom.

Hlavné zdroje princípov triku sú:
• manipulačné hmaty
• mechanické rekvizity
• mnemotechnické postupy
• pomoc tajného diváka