Kapitola 19.

prax


„Gumová ceruzka“

Efekt: Ceruzku zoberieme medzi prsty pravej ruky. Rukou pohybujeme a ceruzka sa začne správať tak, akoby bola z gumy.

Rekvizity: Obyčajná ceruzka.

Postup: Ide o zrakový klam. Ceruzka sa zoberie medzi ukazovák a prostredník pravej ruky. Držíme ju za koniec a rukou rýchlo pohybujeme smerom hore a dole. Ceruzku držíme medzi prstami úplne voľne.