Kapitola 19.

teóriaZostavenie kúzelníckeho vystúpenia 1

Už ste uvažovali o tom, že si zostavíte vlastné kúzelnícke vystúpenie?
Ak áno, ste na správnej ceste.
Každé kúzelnícke vystúpenie (v jednoduchosti povedané) je sled kúziel idúcich za sebou.

Vznik každého vystúpenia pozostáva zo štyroch fáz:
• pasívna fáza
• aktívna fáza
• komerčná fáza
• interaktívna fáza