Kapitola 20.

prax


„Oživené zápalky“

Efekt: Z krabičky zápaliek vyberieme 2 zápalky. Chytíme ich medzi palec a ukazovák za konce, s hlavičkami smerom nahor. Zápalky sa začnú pomaly od seba vzdiaľovať.

Rekvizity: Krabička so zápalkami, nožnice, ventilková gumička alebo prázdna tuba z pera.

Príprava: Dve zápalky si upravíme podľa obrázka.

Postup: Postup je rovnaký ako efekt. Oddiaľovanie zápaliek docielime tým, že stisk medzi prstami, ktorými držíme zápalky pomaly uvoľňujeme.