Kapitola 20.

teóriaZostavenie kúzelníckeho vystúpenia 2
Pasívna fáza 1


Táto fáza sa označuje aj ako teoretická príprava.
Na začiatku musí existovať inšpirácia (nápad) a od nej sa odvíja celá koncepcia programu.
Hlavným cieľom je výber trikov, vhodného doprovodu, atď. Pritom treba klásť dôraz na to, pre akú skupinu ľudí sa bude vystúpenie realizovať (škôlkari, školáci, teenageri, dospelí, dôchodcovia alebo mix), v akom prostredí sa bude realizovať – malá spoločnosť, parket a javisko, veľké otvorené priestory atď.