Kapitola 21.

teóriaZostavenie kúzelníckeho vystúpenia 3
Pasívna fáza 2


V tejto fáze je nutné hneď na začiatku uvažovať aj o postavení divákov.

Rozlišujeme:
• čelná práca – diváci sledujú program spredu
• kruhová práca - diváci sledujú program zo všetkých strán a niekedy aj zhora

Dĺžka vystúpenia – zaujímavé vystúpenie, pri ktorom sa diváci nenudia môže trvať aj hodiny.

Kostým – súvisí s vizážou kúzelníka. Môže byť civilný alebo scénický.