Kapitola 22.

prax


„Levitácia slamky“

Efekt: Slamku položíme na okraj stola a ona nespadne.

Rekvizity: Slamka, závažie (kovový valček), ktorý sa dá ľahko vložiť do slamky.

Príprava: Slamku držíme v ľavej ruke a závažie skrývame v pravej.

Postup: Slamku niekoľkokrát položíme na kraj stola (obr.) a ona spadne. Nakoniec slamku chytíme do pravej ruky a nenápadne, v dlani, vložíme do nej závažie. Takto upravenú slamku opäť položíme na kraj stola a ona nepadne. Slamku nakoniec chytíme do pravej ruky a závažie necháme skĺznuť do dlane. Potom ju môžeme dať skontrolovať aj divákom.