Kapitola 22.

teóriaZostavenie kúzelníckeho vystúpenia 4
Pasívna fáza 3


Doprovod k vystúpeniu môže byť buď hovorené slovo, alebo hudobná nahrávka.
Ak používame hovorený doprovod, treba mať na pamäti, že divák nevníma len to čo vidí, ale aj to čo počuje. Mal by sa niesť s humorným podtónom.

Technické zabezpečenie môže obsahovať:
• bežné technické prostriedky náročné na prípravu
• náročné technické prostriedky a efekty