Kapitola 23.

prax


„Čítanie zo zalepených obálok“

Efekt: Divákom rozdáme čisté papiere, obálky a perá. Požiadame ich, aby každý napísal čitateľne na papier hocijaké slovo, ktoré ho momentálne napadne. Potom papier preloží a vloží do obálky, ktorú zalepí.
Kúzelník zozbiera obálky a vloží ich do klobúku. Z klobúka si vyberá po jednej obálke, prikladá si ju k čelu a zakaždým povie, aké slovo je v nej napísané.


Rekvizity: Papiere, obálky, perá.


Postup: Postup je rovnaký s efektom až na jednu vec. Kúzelník je dohodnutý s jedným divákom o tom, aké slovo napíše a obálku označí napr. ľavom hornom rohu obojstranne bodkou.
Kúzelník si z klobúku vyberá obálky postupne, ale túto označenú obálku vyberie ako poslednú. Keď zoberie prvú obálku, priloží si ju k čelu a povie slovo, ktoré napísal dohodnutý divák. Obálku otvoríme a „prečítame“ pre seba slovo, ktoré je tam napísané, ale povieme slovo, ktoré napísal dohodnutý divák. Ten divák, ktorý to napísal sa prizná. A tak pokračujeme až do konca.