Kapitola 23.

teóriaZostavenie kúzelníckeho vystúpenia 5
Aktívna fáza 3


V tejto fáze sa zaoberáme predovšetkým samotným nácvikom každého triku (aj toho najjednoduchšieho), ktorý použijeme.

Dôležité je vedieť aj o rozložení rekvizít na stole, v kostýme, atď.

Každá rekvizita musí mať v programe svoje dopredu určené miesto.