Kapitola 24.

prax


„Neskutočné prestrihnutie povrazu v papieri“

Efekt: Povraz vložíme do papiera a prestrihneme ho. Povraz ostane celý.

Rekvizity: Papier, nožnice, povraz (niť, špagát).

Príprava: Papierové puzdro si vyrobíme podľa obrázka.

Postup: Povraz vložíme do papierového puzdra tak, aby otváracia časť puzdra smerovala k nám. Papier držíme prstami vpredu a palcom vzadu. Stred povrazu vytiahneme cez spoj a dáme si ho tak, aby prechádzal okolo palca. Konce povrazu potiahneme a divákom povieme, že povraz prechádza puzdrom. Zoberieme nožnice a začneme strihať tak, že jednu nožnicu dáme pri palec pod povraz a druhú za papier zo strany prstov(obr.). Tým docielime, že povraz ostane celý a papier prestrihnutý.