Kapitola 24.

teóriaZostavenie kúzelníckeho vystúpenia 6
Komerčná fáza


V tejto fáze ide o to, aby sa vedel kúzelník s jeho novým programom „predať“.

Pokiaľ nie je kúzelník schopným manažérom, ponúkne svoje služby profesionálnym umeleckým agentúram.

K základným propagačným materiálom patria reklamné fotografie, letáčiky, plagáty alebo dokonca aj reklamné video.