Kapitola 25.

teóriaZostavenie kúzelníckeho vystúpenia 7
Interaktívna fáza


Túto fázu môžeme rozdeliť do dvoch pod fáz:
• príprava pred vystúpením
• samotné predvedenie divákom

Príprava pred vystúpením – pred odchodom na vystúpenie je potrebné dohodnúť a vyjasniť si technické podmienky a prostredie, kde sa program uskutoční. Na každé vystúpenie je potrebné počítať aj s časom na prípravu rekvizít, s časom na prezlečenie do kostýmu, atď.