Kapitola 26.

teóriaSúťažné kategórie

Tak ako športovci, tak aj kúzelníci medzi sebou z času na čas súťažia, väčšinou, na kúzelníckych festivaloch. Vo všeobecnosti sa súťažné kategórie delia na:

• Ilúzie
• Manipulácia
• Všeobecná mágia
• Ostatné žánre
• Mikromágia
• Junior I – do 14 rokov
• Junior II – do 18 rokov