Kapitola 28.

prax


„Oslobodená gumička“

Efekt: Kúzelník navliekne jednu gumičku na povraz. Konce povrazu potom divák uviaže kúzelníkovi na zápästia rúk a všetko zakryje šatkou. Po odokrytí, kúzelník v ruke medzi prstami drží oslobodenú gumičku.

Rekvizity: 2 rovnaké gumičky, povraz /cca. 1m/, šatka.

Príprava: 1 gumičku si skryjeme do vrecka na saku.

Postup: Po tom ako je jedna gumička „uväznená“ na povraze, ktorého konce máme priviazané na zápästiach a všetko zakryté šatkou, gumičku z povrazu si stiahneme, z povrazu na zápästie pod rukáv saka /viď. obr./. Potom si pri stiahnutí šatky zoberieme medzi prsty skrytú gumičku z vrecka. Diváci si myslia, že je to tá istá.