Kapitola 29.

prax


„Uhádnutie karty“

Efekt: 9 kariet rozložíme na stole do 3-och stĺpoch po troch kartách. Divákovi povieme nech si zapamätá jednu kartu a povie nám v ktorom je rade. Karty zozbierame do balíčka a znovu ich rozložíme na stole do 3-och stĺpoch po troch kartách. Opäť sa opýtame diváka v ktorom stĺpci sa nachádza karta. Kartu uhádneme.

Rekvizity: 9 kariet

Príprava: žiadna

Postup: Divákovi podáme balíček s 9-timi kartami a necháme ho ich zamiešať. Potom karty rozložíme na stole do 3-och stĺpoch po troch kartách ako na obr.1. Divák si napr. vyberie kartu číslo 7 a povie nám, že sa nachádza v stĺpci A. Karty zozbierame v tomto poradí: 3, 6, 9, 2, 5, 8, 1, 4, 7. Stĺpec, v ktorom sa nachádza divákova karta zozbierame ako posledný. Potom opäť rozložíme karty striedavo rad A, B, C, A, B, C, A, B, C. Opýtame sa diváka v ktorom stĺpci sa nachádza jeho karta. On nám oznámi stĺpec C. My už vieme, že jeho karta je 7, lebo v tomto rade 1, 4, 7 sa nachádzajú všetky možné karty, ktoré si divák mohol vybrať. A keďže nám oznámil, že jeho karta je v stĺpci C, tak vieme, že je to karta 7.