Kapitola 32.

prax


„Minca zmizne z pohára“

Efekt: Mincu, ktorú zoberieme do ruky, vložíme do šatky a dáme ju divákovi podržať aj so šatkou. Na stôl položíme pohár s vodou, ktorý prikryjeme touto šatkou. Divák pustí mincu do pohára. Po odstránení šatky je vidieť, že minca zmizla z pohára.

Rekvizity: Minca, pohár s vodou, šatka a „sklenená minca“.

Príprava: U sklenára si dáme vyrobiť tzv. sklenenú mincu. Je to vlastne minca, ktorá je vyrezaná zo skla, presnejšie koliesko, ktoré ma rozmery mince, vyrezané zo skla. Pred vystúpením si ho skryjeme v dlani pravej ruky.

Postup: Na stole máme položený pohár s vodou. V ľavej ruke držíme šatku a v pravej medzi palcom a ukazovákom držíme mincu. V dlani pravej ruky máme skrytú „sklenenú mincu“. Divákovi ukážeme mincu a vložíme ju do šatky. V šatke ju zameníme za „sklenenú mincu“ tak, že dlani nám zostane skutočná minca a divákovi cez šatku podáme podržať „sklenenú mincu“. On si však myslí, že drží skutočnú mincu. Potom šatkou prikryjeme pohár a prikážeme divákovi, aby mincu pustil do pohára. On tam v skutočnosti pustí „sklenenú mincu“, ktorá v pohári s vodou naozaj „zmizne“. Je to len optický klam. Po odkrytí šatky je vidieť, že minca zmizla z pohára.