Kapitola 35.

prax


„Premena karty“

Efekt: Divákom ukážeme 3 karty – esá /pikové, krížové a kárové/, ktoré položíme reverzom /zadnou stranou karty/ nahor takto - naľavo pikové, do stredu kárové a napravo krížové eso. Divákovi povieme, nech odokryje a zoberie zo stola kárové eso. Zoberie strednú kartu a tá sa akoby zázrakom premenila na srdcové eso. Kárové eso vytiahneme z vrecka na saku.

Rekvizity: 4 esá – pikové, krížové, srdcové a kárové.

Príprava: 3 esá / pikové, krížové, srdcové/ zoberieme do pravej ruky a držíme ich ako na obr. Kárové eso si vložíme do vrecka na saku.

Postup: Karty držíme v ľavej ruke a ukážeme ich divákom. O tom, že stredná karta je srdcové eso diváci nevedia – myslia a vidia, že je to eso kárové. Ruku otočíme tak, aby karty smerovali reverzom nahor. Postupne po jednej karte ich kladieme na stôl reverzom nahor takto - naľavo pikové, do stredu „kárové“ /v skutočnosti srdcové/ a napravo krížové eso. Nakoniec diváka požiadame, aby odokryl kartu – kárové eso. On odokryje strednú kartu. Nedá mu to a odokryje aj ostatné. Kárové eso zmizlo. Následne ho vytiahneme z vrecka na saku.