Kapitola 36.

prax


„Drievko prestupuje cez špendlík“

Efekt: Drievko napichnuté na zapínací špendlík, prestupuje cez tento špendlík.

Rekvizity: Spínací špendlík s navlečeným drievkom /môže byť aj zápalka/.

Príprava: Drievko napichneme na spínací špendlík a špendlík uzavrieme /viď.obr./.

Postup: Ak cvrkneme prstom proti drievku, narazí drievko na pružnú časť špendlíka, bleskurýchle sa odrazí a zastaví sa na opačnej strane. Klam je dokonalý, pretože vzbudzuje dojem, akoby drievko prestúpilo cez špendlík.