Kapitola 38.

prax


„Kartový hlavolam“

Efekt: Divákovi dáme za úlohu, aby karty zostavil do štvorca 4 x 4 karty, pričom nesmie umiestniť v žiadnom rade /vodorovne, zvislo ani uhlopriečne/ karty rovnakej farby ani rovnakej hodnoty.

Rekvizity: Balíček kariet.

Príprava: Z balíčka kariet vyberieme E - esá, K - kráľov, Q – dámy , J – dolníkov /celkom 16 kariet/.

Postup: Postup podľa popisu efektu. Riešenie je na obr.