Kapitola 39.

prax


„Poslušná kocka “

Efekt: Kocku, ktorú máme navlečenú na povraze, nás poslúcha na slovo.

Rekvizity: Upravená drevená kocka, povraz

Príprava: Kocka musí mať navŕtané 2 otvory podľa obr.1 cez ktoré navlečieme povraz.

Postup: Povraz máme navlečený v kocke. Jednou rukou chytíme povraz na jednom konci a druhou na druhom konci. Jednu ruku dáme hore a druhú dole, tak aby konci vo zvislej polohe „cestovala“ po povraze z hora nadol /obr.2/. Kocka so svojou hmotnosťou je priťahovaná nadol. Keď ale povraz natiahneme, kocka zastane.