Kapitola 40.

prax


„Optická ilúzia“

Efekt: Divákom ukážeme dva poloblúky – červený a žltý. Diváci vidia, že červený poloblúk je menší než žltý /obr.2/. Potom zoberieme do rúk červený poloblúk, ktorý v rukách „ponaťahujeme“ a tým docielime, že červený poloblúk bude väčší než žltý /obr.3/. Potom zoberieme do rúk žltý poloblúk, ktorý v rukách „ponaťahujeme“ a tým docielime, že žltý poloblúk bude väčší než žltý. Nakoniec oba poloblúky sú rovnaké.

Rekvizity: Z výkresu si vystrihneme červený a žltý poloblúk viď. obr.1.

Príprava: Poloblúky si rozložíme na stôl.

Postup: Celý trik je založený len na optickej /zrakovej/ ilúzií. Obr.2 zobrazuje, že červený poloblúk je menší ako žltý. Do ruky zoberieme červený poloblúk a druhou rukou ho akože ponaťahujeme. Potom ich zameníme /obr.3/. Žltý bude menší ako červený. Do ruky zoberieme žltý poloblúk a druhou rukou ho akože tiež ponaťahujeme. Nakoniec ich umiestime podľa obr.1. Je vidieť, že poloblúky sú rovnaké.