Kapitola 42.

prax


„Magnetická palička“

Efekt: Na začiatku ukážeme divákom kúzelnícku paličku a prázdne ruky. Prsty na rukách popreplietame a kúzelnícku paličku si dáme za ne. Tá ostane akoby tam zmagnetizovala.

Rekvizity: Kúzelnícka palička alebo ceruzka.

Postup: Divákom ukážeme paličku a prázdne ruky. Paličku si dáme pri palec ľavej ruky, ktorým ju pridržiavame. Prsty medzi sebou „popreplietame“ /vid obr./ tak, aby jeden prst nám ostal skrytý za prstami. Tým prstom si prichytíme kúzelnícku paličku. Diváci vidia, že nám palička akoby zmagnetizovala resp. levitovala