Kapitola 44.

prax


„Uhádnutie dátumu narodenia a veku“

Efekt: Ide o matematický trik, pri ktorom uhádneme dátum a vek diváka.

Rekvizity: Kalkulačka, pero a papier.

Postup: Poprosíme diváka, aby napísal na kúsok papiera dátum svojho narodenia tak, aby to kúzelník nevidel. Najprv napíše deň a k tomu mesiac. Mesiac musí napísať ako dvojmiestne číslo /01-január, 02-február, 03-marec, 04-apríl, 05-máj, 06-jún, 07-júl, 08-august, 09-september, 10-október, 11-november, 12-december/

Napr. 24. september = 2409
Toto číslo vynásobí x2 = 4818
K výsledku pripočítame +5 = 4823
Tento výsledok vynásobí x50 = 241150
K tomu pripočíta svoj vek = +32
Výsledok nám oznámi = 241182

Od tohto čísla odpočítame -250
Dostávame číslo, ktoré nám udáva deň /24/, mesiac /09/ a vek /32/ = 240932