Kapitola 51.

prax


„Prst fakíra“

Efekt: Kúzelník si zakryje vreckovkou palec. Potom zoberie ihly, špendlíky pripináčky a všetko si napichá do prsta.

Rekvizity: Ihly, špendlíky, pripináčky, vreckovka a mrkva veľkosti a tvaru palca.

Príprava: Mrkvu si skryjeme do ľavej dlane.

Postup: Kúzelník s ukrytou mrkvou v dlani zoberie vreckovku, ktorú ukáže, že je prázdna. Tú si prehodí cez ruku, v ktorej ukrýva mrkvu. V okamihu prehodenia šatky cez ruku je potrebné nacvičiť tento hmat: palec sa skryje do dlane a pritom mrkvu z dlane povytiahneme – cele to musí vyzerať tak, ako keď máme ruku v päsť a palec je vystretý nahor a keď ruku zakryjeme vreckovkou, tak nikto nesmie spozorovať, že namiesto palca má mrkvu. Potom zoberie ihly, špendlíky, pripináčky a napichá ich do mrky. Diváci si myslia, že ich napichal do palca. Nakoniec ich povyberá a pri pohybe, kedy sťahuje vreckovku z ruky mrkvu stiahne naspäť do dlane a vystrie palec.