Kapitola 52.

prax


„Kde je žolík?“

Efekt: Divákovi necháme zamiešať 3 /môžeme aj viac/ kariet. Karty rozvinieme do vejára averzom /obrázkami/ k divákom. Diváka sa spýtame, či medzi kartami sa nachádza žolík. Divák odpovie – áno. My zoberieme z vejára kariet jednu kartu a ona je žolík.

Rekvizity: Na začiatok minimálne 3 karty z ktorých je jedna karta žolík.

Postup: Tajomstvo v tomto triku spočíva na očiach diváka. Ako? Vysvetlím. Keď budete trénovať tento trik tak žačnite s balíčkom troch kariet. Časom prejdite na 4, potom 5 a porom viac kariet. Divákovi podáme balíček troch kariet, z ktorých jedna karta je žolík. Divák karty premieša. On ani my nevieme kde sa žolík nachádza, pritom divák ani netuší, že jedna karta je žolík. V ruke urobíme reverzom nahor vejár. A teraz pozor! Karty ukážeme averzom divákovi a hneď sa ho opýtame túto otázku: “Je medzi kartami žolík?“ Sledujeme pohyb divákových očí. Divák si najprv pozrie všetky karty, potom sa jeho zrak zastaví na karte zo žolíkom a potom sa pozrie na nás. V tej chvíli vieme, ktorá karta je žolík. Kartu zoberieme a pretočíme.