Kapitola 57.

prax


„Zápalky na povel“

Efekt: Otvoríme a ukážeme zápalkovú škatuľku plnú zápaliek. Potom ju zavrieme, škatuľku obrátime a vytiahneme zásuvku so zápalkami. Žiadna zápalka nevypane! Na povel zápalky vypadnú.

Rekvizity: Zápalková škatuľka plná zápaliek.

Príprava: Jednu zo zápaliek skrátime a umiestnime do škatuľky naprieč. Táto zápalka takto pridrží ostatné zápalky a tie nevypadnú. /obr./

Postup: Rovnaký ako efekt, až na to, že keď otvoríme škatuľku, tak ju otvoríme do polovice a zápalka, ktorá je naprieč je za polovicou – takže keď otvoríme zápalkovú škatuľku, zápalku naprieč nie je vidieť. Keď nakoniec držíme obrátenú zásuvku so zápalkami, tak úzke strany zásuvky pritlačíme prstami k sebe a zápalky sa vysypú na stôl.