Kapitola 58.

prax


„Domino“

Efekt: Kúzelník postavy kamene domina na stôl hodnotami dole. Potom vyzve náhodného diváka, aby v jeho neprítomnosti premiestnil niekoľko kameňov z pravej strany na ľavú. Pri návrate obráti kúzelník jednu kameň a súčet hodnôt na ňom udáva počet premiestnených kameňov.

Rekvizity: 25 kameňov domina.

Príprava: Do rady kamene domina zostavíme od ľavej strany takto: 6 - 6, 6 - 5, 5 - 5, 5 - 4, 4 - 4, 4 - 3, 3 - 3, 3 - 2, 2 - 2, 2 - 1, 1 - 1, 1 - 0, 0 – 0. Ďalšie kamene dáváme už v ľubovoľnom poradí. Kamene dáváme hodnotami dole, takže čiernou stranou hore. Náhodný divák môže premiestniť najviac 12 kameňov z pravej strany na ľavú.

Postup: Kamene domina ležia na stole usporiadané tak, ako je popísané v príprave. Potom vyzveme náhodného diváka, aby v našej neprítomnosti premiestnil niekoľko kameňov z pravej strany na ľavú. Po návrate odpočítame 13-ty kámeň z ľavej strany a súčet hodnôt na tomto kameni udáva počet premiestnených kameňov domina.