Kapitola 59.

prax


„Zmiznutie mince“

Efekt: Od diváka si požičiame mincu, ktorú vložíme do zápalkovej škatuľky. Minca z nej zmizne.

Rekvizity: Minca, zápalková škatuľka.

Príprava: Zápalkovú škatuľku si upravíme tak, že na konci škatuľky si vyrežeme otvor, ktorým bude môcť prejsť akákoľvek minca.

Postup: Od diváka si požičiame mincu a potom ju vložíme do škatuľky. Škatuľku otvoríme tak, aby bol jej koniec s výrezom skrytý vo vnútri škatuľky. Škatuľku zatvoríme a podržíme ako na obr. Niekoľkokrát so škatuľkou zatrepeme, aby diváci počuli, že sa minca nacádza v škatuľke. Pritom však minca nám skĺzne do dlane. Škatuľku postavíme na stôl a otvoríme ju. Minca zmizla.