Kapitola 60.

prax


„Zle napísané číslo“

Efekt: Tento trik sa dá predviesť ako pri stole s perom a papierom, tak aj na javisku s kriedou a tabuľou. Diváka požiadame, aby napísal číslicu 8. Keď ju napíše, pochválime ho ako pekne ju napísal a opýtame sa ho či dokáže napísať tak pekne aj ostatné číslice. Divák pochopiteľne tvrdí, že áno. Vyzveme ho teda, aby napísal všetky čísla do jedného radu za sebou ako mu budeme diktovať. Diktujeme: "1 2 3 4 5 6 7 9." Keď sme nadiktovali číslo 7, podotkneme: "Číslo 8 ste nám už ukázal, že viete napísať, to môžeme vynechať". Po napísaní všetkých číslic, okrem čísla 8 sa opýtame divákov, ktoré číslo napísal najhoršie. Diváci sa určite zhodnú na tom, že číslica 2 nie je pekne napísana. Na to povieme, že urobíme všetko preto aby si dívák precvičil napísanie čísla 2. K napísanému číslu pripíšeme „x 18“ a asistujúceho diváka požiadame, aby vypočítak zadaný matematický príklad. Výsledok bude 222222222. Diváci nebudú chápať, akú dostal príležitosť, aby sa precvičil v písaní dvojok.

Rekvizity: Pero a papier, alebo krieda a tabuľa.

Príprava: Žiadna.

Postup: Postup je popísaný v efekte. Ak chceme, aby sa vo výsledku objavilo iné číslo, tak použijeme deväťnásobok toho čísla v tomto prípade to bol 2 x 9 – 18, preto sa číslo násobilo číslom 18.